Právne oznámenie ohľadom údajov zhromaždených a poskytnutých firmou TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. PRÁVNA DOHODA A PODMIENKY POUŽITIA.

I. Zákon 34/2002 z 11. júla, Služby informačnej spoločnosti a elektronický obchod.

V TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. sme si vedomí, pokiaľ ide o reguláciu

postavenia služieb informačnej spoločnosti a najímanie elektronicky, ohľadom:

1. Povinnosti poskytovateľov služieb vrátane tých, ktorí konajú ako sprostredkovatelia pri prenose

obsahu zo strany telekomunikačných sietí.

2. Obchodnej komunikácie v elektronickej podobe.

3. Informácie pred a po uzavretí elektronických zmlúv.

4. Podmienky vzťahujúce sa na platnosť a účinnosť.

5. Sankčný režim použiteľný na poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti.

6. Koncept služby informačnej spoločnosti zahŕňa aj neplatené služby zo strany príjemcov, v rozsahu, v ktorom predstavujú hospodársku činnosť pre poskytovateľov služieb.

7. Budeme poskytovať služby informačnej spoločnosti, okrem iného a vždy predstavujúce hospodársku činnosť, nasledujúce:

A. Obstaranie tovarov či služieb elektronicky.

B. Zasielanie obchodných oznámení.

C. Poskytovanie informácií v elektronickej podobe.

D. Video na požiadanie, ako službu, v ktorom môže používateľ vybrať prostredníctvom siete, tak ako požadovaný program , aj čas dodania a príjmu.

E. Obsah distribúcie predchádzajúca individuálnej žiadosti.

II. Transparentnosť a sloboda voľby.

V TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , sme si plne vedomí dôvery užívateľov, ktorú nám kladú a našej zodpovednosti chrániť ich súkromie. Ako súčasť tejto zodpovednosti, keď používajú naše produkty a služby, ukážeme aké dáta zhromažďujeme, prečo to robíme a ako používame tieto informácie na zlepšenie našich služieb. Máme päť zásad ochrany osobných údajov, ktoré popisujú, ako zaobchádzame o ochrane osobných údajov a informácií o používateľovi naprieč všetkými našimi produktmi:

• Používať informácie pre poskytnutie produktov a služieb našim užívateľom.

• Rozvíjať produkty, ktoré sa odrážajú v reklame.

• Zhromažďovať osobné údaje transparentne.

• Poskytovať užívateľom zmysluplné možnosti ochrany ich súkromia.

• Zodpovedne dohliadať na uložené informácie. Cieľom je poskytnúť zrozumiteľné informácie o našich produktoch a zásadách tak, aby užívatelia boli dobre informovaní pri rozhodovaní o tom, ktoré produkty chcú používať, ako ich používať a aké informácie chcú poskytnúť.

III. Zásady ochrany osobných údajov.

• V TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , sme si vedomí významu súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky produkty, služby a internetové stránky poskytnutými TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo spriaznenými spoločnosťami, súhrnne “služby” s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

• Ak je to nutné, TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,zahrnie dodatočné informácie o zásadách ochrany súkromia, na popis ako vykonáva spracovanie osobných údajov vzťahujúcich sa k určitým službám. Tieto informácie nájdete v informačnom centre na ochranu súkromia TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

• TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , spĺňa princípy ochrany osobných údajov stanovené Španielskou Agentúrou pre ochranu dát so záväzným splnením právnych predpisov zákona 15/1999 a zákona RD 1720/2007 keď vykonala záznamy príslušných súborov vo všeobecnom registri Španielskej Agentúry pre ochranu údajov a realizovala všetky protokoly a bezpečnostné opatrenia pre nimi požadovanú úroveň zabezpečenia.

• Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našich webových stránok alebo na adrese: hola@eurotransfet.eu , alebo administratívne oddelenie La Paz 33, 0332 Torrellano, Alicante, Španielsko.

IV. Použitie informácií. Ponúkame rôzne služby, ktoré nevyžadujú Vašu registráciu ani poskytnutie osobných údajov pre

vytvorenie účtu, ako je napríklad vyhľadávanie v TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. s cieľom poskytnúť širokú škálu služieb, kategórie údajov, ktoré zhromažďujeme, sú nasledovné:

1. Informácie, ktoré nám poskytnete : pri žiadosti o účet v TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET I, S.L. , alebo iných služieb v TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , vyžadujúce registračný proces, žiadateľ nám musí poskytnúť osobné údaje (meno, e-mailovú adresu a heslo účtu, napríklad). U niektorých služieb, ako naše reklamné programy, tiež žiadame informácie o kreditnej karte alebo informáciu o platobnom účte, ktoré udržiavame v zašifrovanej

forme na zabezpečených serveroch. Je možné, že budeme kombinovať údaje, ktoré nám poskytne žiadateľ prostredníctvom svojho účtu s informáciami od ostatných služieb TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo tretích osôb za účelom poskytnutia optimálneho zážitku a zlepšenia kvality našich služieb. Pre určité služby, budeme ponúkať možnosť rozhodnúť sa, či chcete alebo nechcete aby sme realizovali kombináciu týchto údajov.

2. Cookies: Pri návšteve TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , pošleme jeden alebo viac cookies (malý súbor obsahujúci reťazec znakov) k počítaču, prostredníctvom ktorého bude identifikované PRÁVNE OZNÁMENIE A PODMIENKY POUŽITIA TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L., výlučne vo vašom prehliadači. Používame Cookies k zlepšeniu kvality našich služieb ukladaním predvolieb užívateľa a sledovaním tendencie v správaní, napríklad typ vykonaného vyhľadávania. TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , tiež používa Cookies vo svojich

reklamných službách, pre pomoc inzerentom a vydavateľom ponúkať a spravovať reklamy na internete. Môžeme vložiť jednu Cookie vo vašom prehliadači, keď navštívite webové stránky a zobrazujete reklamy patriace do reklamných služieb TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo kliknete na ne.

3. Registračné informácie: Keď používate služby TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odošle pri každej návšteve webovej stránky. Tieto protokoly serveru môžu obsahovať informácie, ako je webová požiadavka, adresa IP, typ prehliadača a jazyk, dátum a čas vašej požiadavky a jeden alebo viac Cookies, ktoré jedinečne identifikujú váš prehliadač.

4. Komunikácia s používateľmi: Pri odosielaní e-mailu, správy alebo iného oznámenia pre TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , by sme ich mohli udržať, aby sme mohli spracovať vaše otázky, reagovať na vaše požiadavky a zlepšovať naše služby.

5. Miesta pre TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , pridružené inde: niektoré z našich služieb ponúkame prostredníctvom iných webových stránok. Je možné, že osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto stránok sa pošlú pre TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , pre poskytnutie služby. Budeme vykonávať spracovanie týchto údajov v súlade s ustanoveniami ochrany osobných údajov. Pridružené webové stránky môžu implementovať

rôzne zákony ochrany súkromia; odporúčame ich vidieť.

6. Zariadenie : TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , by mohla poskytnúť aplikácie tretích strán prostredníctvom svojich služieb. Spracovanie údajov zbieraných TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , povoľujú zariadeniu alebo inej aplikácie vykonávať v súlade s ustanoveniami ochrany osobných údajov. Údaje zhromaždené dodávateľom aplikácie alebo zariadenia bude podliehať pravidlám o ochrane osobných údajov tohto poskytovateľa.

7. Odkazy: TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , môže ponúkať odkazy vo formáte, ktorý umožňuje zistiť, či bol sledovaný. Tieto informácie používame na zlepšenie kvality našej technológie, rovnako ako reklamu a personalizovaný obsah.

8. Ďalšie stránky: politika ochrany súkromia sa vzťahuje iba na TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. . Nemáme žiadnu kontrolu nad stránkami zobrazenými ako prepojenia výsledkov, stránok, ktoré obsahujú aplikácie, produkty alebo služby TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo odkazy zahrnuté v našich službách. Je možné, že

tieto nezávislé stránky posielajú svoje vlastné súbory Cookies alebo iné súbory v počítači, zhromažďujú dáta alebo Vás žiadajú aby ste odoslali osobné údaje.

9. TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , bude vykonávať spracovanie osobných údajov len v súlade s ustanoveniami tejto ochrany osobných údajov alebo ďalšie oznámenia pre konkrétne služby. Okrem vyššie uvedeného, tieto účely zahŕňajú:

• poskytovanie našich služieb pre užívateľov, vrátane zverejnenia individuálneho obsahu a reklamy,

• Audit, prieskum a analýzy udržiavať, chrániť a zlepšovať naše služby,

• Zaistenie technického fungovania našej siete,

• Ochrana práv a majetku TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo našich užívateľov

• Vývoj nových služieb.

10. TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , vykonáva spracovanie osobných údajov na svojich serveroch na španielskom území aj v iných krajinách. V niektorých prípadoch môžeme vykonávať spracovanie osobných údajov uložených na serveroch mimo vašu krajinu. Môžeme vykonávať spracovanie osobných údajov s cieľom uľahčiť naše služby. Niekedy robíme v mene tretej strany a v súlade s jej pokynmi, napríklad v prípade našich reklamných

V. Možnosti súvisiace s osobnými údajmi.

• Zakaždým, keď pristúpite k určitej službe, ktorá vyžaduje registráciu, požiadame Vás o poskytnutie osobných údajov. Ak budeme tieto údaje používať na iné účely ako na tie, na ktoré boli zhromaždené, budeme pýtať Váš súhlas.

• Ak sa rozhodneme použiť osobné údaje na iný účel, než je uvedené v tejto ochrane osobných údajov, alebo špecifických oznámení každej služby , budete môcť jasne vyjadriť svoj nesúhlas.

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , nezhromažďuje ani nepoužívať citlivé údaje na iné účely ako na tie, na ktoré sú stanovené v tomto zákone alebo v osobitných dodatočných oznámeniach bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

• Väčšina prehliadačov je nastavených na akceptovanie Cookies, ale môžete zmeniť svoj prehliadač tak, aby všetky súbory Cookie odmietal, alebo aby Vám systém indikoval, v ktorom okamihu sa odošle nejaká. Avšak, ak Cookies zakážete, je možné, že niektoré funkcie v TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , nemusia fungovať správne.

• Ak chcete, môžete si vybrať neposielať Vaše osobné údaje akejkoľvek z našich služieb, pričom v takom prípade TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , Vám nemôže poskytnúť predmetné služby.

VI. Zdieľané dáta.

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , zdieľa osobné informácie s ostatnými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ktorí nemajú žiadnu spojitosť s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET S.L. , iba v nasledujúcich prípadoch:

1. Keď počítame s Vašim súhlasom. Žiadame o poskytnutie Vášho súhlasu pre zdieľanie dôverných informácií.

2. Tieto informácie poskytujeme pre naše dcérske spoločnosti a prepojeným subjektom a iným dôveryhodným spoločnostiam alebo jednotlivcom, ktorí vykonávajú spracovanie v našom mene. Tieto subjekty musia vykonávať spracovanie dát na základe našich pokynov a v súlade s touto politikou ochrany súkromia, a tiež by si mali osvojiť dôvernosti a bezpečnostné opatrenia, ktoré

považujeme za vhodné.

3. TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , podstivo prehlasuje, že prístup, použitie, uchovanie alebo zverejnenie týchto informácií je primerane nevyhnutné pre

• spĺňanie platných zákonov a predpisov, súdnych konaní alebo administratívnych požiadaviek;

PRÁVNE UPOZORNENIE A PODMIENKY POUŽITIA TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

• Aplikovať príslušné podmienky služby, vrátane vyšetrenia ich možného porušenia z toho vyplývajúce;

• Pre detekciu, prevenciu alebo riešenia prípadov alebo technických problémov, podvodu alebo bezpečnosti akýmkoľvek iným spôsobom; alebo

• Na ochranu proti hroziacemu poškodeniu práv, majetku alebo bezpečnosti TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , ich užívateľov alebo verejnosti, v požadovanej forme alebo povolenej zákonom.

4. Ak TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , vykonala fúzie, akvizície alebo akékoľvek iné formy predaja všetkých alebo niektorých jej aktív, zverejníme oznámenie pred vykonaním prenosu osobných údajov, aby sa stali predmetom inej politiky o ochrane osobných údajov.

5. Môžeme zdieľať s tretími stranami niektoré agregované, neosobné údaje, napríklad počet užívateľov, ktorí vyhľadávali termín alebo počet ľudí, ktorí klikli na konkrétne reklamy. Takéto informácie Vás osobne neidentifikujú.

VII. Informácie o zabezpečení.

 Urobili sme vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k Vašim dátam alebo akejkoľvek modifikácie, neoprávneným zverejnením alebo zničením takéhoto prístupu. Medzi ne patrí interná kontrola našich postupov pri zhromažďovaní, ukladanie a spracovanie osobných údajov a naše bezpečnostné opatrenia, rovnako ako fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu k systémom, ktoré slúžia na ukladanie osobných údajov, ako je požadované podľa zákona 15/1999 z 13. decembra, a RD. 1720/2007.

 Prístup k osobným údajom je obmedzený na tých zamestnancov, zmluvných partnerov a manažérov TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , ktorí potrebujú poznať tieto informácie, plniť svoje funkcie a rozvíjať alebo zlepšovať naše služby.

 Títo jednotlivci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a môže byť vedené disciplinárne konanie, vrátane ukončenia pracovného pomeru a žaloby pre porušenie týchto povinností.

VIII. Integrita dát.

• TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , vykonáva spracovanie osobných údajov výlučne na účely, na ktoré boli zhromaždené a v súlade s touto ochranou osobných údajov alebo ďalších oznámení pre každú službu. Skontrolovali sme naše postupy na zber, ukladanie a spracovanie dát, aby sme sa ubezpečili, že výlučne len my zbierame, uchovávame a vykonávame spracovanie osobných údajov potrebných na poskytovanie alebo zlepšovanie našich služieb, ako to vyžaduje

zákon 15/1999 o ochrane osobných údajov osobného charakteru.

• Prijali sme primerané kroky na zabezpečenie toho, že spracovávané osobné údaje sú presné a úplné a aktuálne; Avšak, naši užívatelia budú zodpovední za aktualizáciu alebo opravu svojich osobných údajov kedykoľvek je to potrebné.

IX. Osobný prístup k dátam a ich aktualizácie.

• Pri použití služieb TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET S.L. , sa snažíme všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii poskytnúť prístup k Vašim osobným údajom a opraviť alebo zrušiť ich, ak si to vyžiadate, vždy a keď nie sme povinní udržiavať tieto informácie podľa platných právnych predpisov alebo pre legitímne obchodné účely. Žiadame jednotlivých užívateľov stotožniť sa a identifikovať dáta , ku ktorým chcú prístup alebo ich požiadali zmeniť alebo zrušiť pred spracovaním týchto žiadostí.

• Môžeme odmietnuť spracovanie nezmyselne sa opakujúcich žiadostí alebo tých, ktoré sú systematické, vyžadujú neprimerané technické úsilie, ohrozujú súkromie ostatných, alebo by boli veľmi nepraktické (napríklad požiadavky týkajúce sa informácií ukladajúcich sa v zálohách ), alebo u ktorých nie je nutné pristupovať k dátam. Servisný prístup k dátam a napravenie ich je poskytované bezplatne, okrem vyžadovaného neprimeraného úsilia.

• Niektoré z našich služieb majú rôzne postupy prístupu k osobným údajom používateľov, meniť ich alebo rušiť. Podrobné informácie o týchto postupoch, pozri osobitné upozornenie o ochrane osobných údajov alebo často kladené otázky pre tieto služby.

• Podobne, po prijatí tejto ochrany osobných údajov, výslovne súhlasí s tým, že určitý obsah može byť pozorovaný na rôznych sociálnych sieťach ako nástroj marketingu a reklamy.

X. Aplikácia.

A. TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , pravidelne kontroluje dodržiavanie týchto zásad. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo spracovania osobných údajov pre TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , kontaktujte nás prostredníctvom našich webových stránok alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: hola@euotransfet.eu

B. Ak obdržíme formálne písomné sťažnosti na tejto adrese, politika TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , uvádza, že sa spojíme s dotyčným užívateľom rešpektujúc jeho otázky alebo dotazy. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi, vrátane Španielskej Agentúry pre ochranu osobných údajov , pre vyriešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ktoré nie je možné vyriešiť medzi TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , a užívateľom.

XI. Zmeny týchto zásad ochrany súkromia. Upozorňujeme, že táto politika ochrany súkromia sa časom môže zmeniť. Nebudeme limitovať Vaše práva vyplývajúce z tejto zmluvy bez Vášho explicitného súhlasu. Dúfame, že väčšina zmien, ktoré realizujeme, budú len menšie. Zmeny zverejníme na tejto stránke a ak sú významné, zašleme vám zodpovedajúce oznámenie upozornenia, napríklad, e-mailové oznámenie (v prípade niektorých služieb). Každá verzia týchto zásad ochrany súkromia bude obsahovať dátum nadobudnutia platnosti na začiatku stránky.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, obráťte sa na nás kedykoľvek prostredníctvom týchto webových stránok, alebo na adrese: hola@eurotransfet.eu

XII. Princípy ochrany osobných údajov.

PRÁVNE UPOZORNENIE A PODMIENKY POUŽITA TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,S.L. ,

V TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , hľadáme nápady, produkty a služby pre zákazníkov, ktoré presahujú rámec toho, čo už existuje. Ako spoločnosť, ktorá pôsobí zodpovedne,

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , pracuje pre zabezpečenie garancie aby akákoľvek inovácia zabezpečila užívateľom primeranú úroveň bezpečnosti a súkromia. Naše zásady ochrany osobných údajov nám pomáhajú pri obchodnom rozhodovaní na všetkých úrovniach, čo nám umožňuje chrániť užívateľov a dať im to, čo potrebujú, zatiaľ čo rozvíjame našu prebiehajúcu prácu organizácie informácií z celého sveta.

S využitím informácií poskytnúť užívateľom hodnotné produkty a služby “Venovaním sa poskytnúť čo najlepší dojem používateľa” je prvou zásadou TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. . Skutočnosť, že používatelia zdieľajú informácie s nami, nám umožňuje vytvárať hodnotné produkty a služby. Veríme, že venovanie sa užívateľom podporuje

tvorbu funkcií vylepšenia produktov a ochrany osobných údajov, čo vyvolalo inovácie a vytvorilo sa verné publikum používateľov online. Rozvojové postupy a produkty, ktoré odrážajú vysoké štandardy ochrany osobných údajov. Našou najväčšou ambíciou je byť v popredí technológie v rôznych aspektoch, vrátane vývoja nástrojov, ktoré umožňujú používateľom spravovať ich osobné informácie jednoduchým a prístupným spôsobom a zároveň ponúknuť cenné skúsenosti. TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , spĺňa zákony na ochranu súkromia, tiež pracuje internou formou a spolupracuje s regulačnými orgánmi a s partnermi z priemyselného sektora na vývoji a implementácii silných štandardov ochrany osobných údajov.

Transparentné zhromažďovanie osobných údajov. Snažíme sa používateľom zobrazovať informácie, ktoré slúžia na prispôsobenie našich služieb. Snažíme sa byť transparentní, pokiaľ ide o informovanie každého užívateľa a o formu používania

tejto informácie pre poskytnutie našich služieb podľa potreby. Užívateľom ponúkame zmysluplné možnosti ochrany súkromia.

Každý užívateľ má svoje potreby a rôzne záujmy. S cieľom poskytnúť lepšie služby všetkým užívateľom, v TRANSPORTES INTERANCIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , sa snažíme poskytovať presné a zmysluplné alternatívy súvisiace s použitím vašich osobných údajov. Veríme, že osobné údaje by nemali byť skryté a zaviazali sme sa k vytváraniu produktov, ktoré umožňujú užívateľom exportovať svoje osobné údaje k iným službám. Nepredávame osobné údaje užívateľov.

Zodpovedať za monitorovanie uložených informácií.

Vieme, že našou povinnosťou je chrániť dáta, ktoré nám užívatelia zverujú. Berieme problémy so zabezpečením vážne a pracujeme s rozsiahlou komunitou vývojárov a externých bezpečnostných expertov, aby sa internet stal bezpečnejším miestom.

XIII. Podmienky služby.

1. Váš vzťah s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

1.1 Vaše používanie produktov, softvéru, služieb a webových stránok TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , (Kolektívne “služby” v tomto dokumente a s vylúčením služieb, ktoré TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, SL. prezentuje na základe inej zmluvy písanej oddelene) podlieha podmienkám právnej zmluvy spísanej medzi Vami a TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET , SL , za TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , Calle la Paz, 33, 03320, Torrellano, Alicante, Španielsko

1.2 Ak TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , nedohodne písomne inak, Vaša zmluva s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , musí po celý čas obsahovať minimálne podmienky uvedené v tomto dokumente, ktoré sa ďalej označujú ako “Univerzálne zmluvné podmienky”.

1.3 Vaša zmluva s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , zahŕňa podmienky akýchkoľvek právnych doložiek vzťahujúcich sa k službám, s dodatočným charakterom univerzálnych podmienok. V prípade dodatočnej podmienky platia pre službu. Môžete k nim pristúpiť, pre čítanie spolu s využitím služby.

1.4 Univerzálne zmluvné podmienky, spolu s ďalšími podmienkami, tvoria právne záväznú zmluvu medzi Vami a TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , v súvislosti s používaním služieb. Je dôležité, aby ste mali potrebný čas starostlivo si ich prečítať. Spoločne je táto právna zmluva záväzná ďalej ako “Podmienky”.

1.5 Ak existuje nejaký rozpor medzi ustanoveniami v Dodatočných Podmienkach a Podmienkach Univerzálnych, majú prednosť ustanovenia týchto dodatočných zmluvných podmienok vo vzťahu k danej službe.

XIV. Prijatie podmienok. Ak chcete používať služby, musíte najprv prijať podmienky. Nemôžete používať služby, ak neprijmete

podmienky. Prijať podmienky môžete:

(A) kliknutím na tlačidlo prijatie podmienok keď Vám TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ., ponúkne túto možnosť v používateľskom rozhraní pre každú službu;

(B) efektívnym používaním Služieb. V tomto prípade, súhlasíte a akceptujete a od tej chvíle, v TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S. L. , zvážite použitie Služieb za prijatie týchto Podmienok. Nemôžete používať Služby a nemôžete prijať podmienky ak: (a) nie ste plnoletý a nemôžete vytvoriť záväznú zmluvu s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo: (b) nemáte právnu spôsobilosť potrebnú pre prijatie služieb v súlade s právnymi predpismi štátu Španielska, alebo iných krajín, vrátane krajiny, v ktorej máte bydlisko alebo používate služby.

Než budeme pokračovať, mali by ste si vytlačiť alebo uložiť miestnu kópiu Univerzálnych zmluvných podmienok na referenčné účely.

XV. Jazyk Podmienok.

V prípade, že TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , Vám poskytol preklad anglickej alebo inej verzie podmienok, uznáte, že preklad je poskytnutý len pre Vaše pohodlie a že Váš vzťah s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET , S.L. , sa riadi ustanoveniami kastílskej verzie podmienok. Ak existuje nejaký rozpor medzi ustanoveniami kastílskej verzie Podmienok a prekladom, rozhodujúca je stanovená kastílska verzia podmienok.

XVI. Poskytovanie služieb.

PRÁVNE UPOZORNENIE a podmienky použitia TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,S.L. ,

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , počíta s pridruženými spoločnosťami v krajine, (ďalej len “pridružené spoločnosti”). Občas tieto spoločnosti budú poskytovať služby v mene samotnej TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , Súhlasíte s tým, že členské spoločnosti môžu poskytovať služby.

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , neustále inovuje aby mohla ponúknuť čo najlepší zážitok pre svojho užívateľa. Súhlasíte a uznáte, že forma a povaha služieb, ktoré TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , poskytuje sa môžu meniť čas od času bez predchádzajúceho upozornenia.

Dôsledky takéhoto porušenia (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktoré v TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET , SL. môžu vzniknúť).

XVII. Používanie Služieb Klientom. Ak chcete prístup k niektorým službám, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie o vašej osobe (napríklad identifikačné alebo kontaktné údaje) v rámci registračného procesu pre služby,

alebo ako súčasť ďalšieho používania Služieb. Súhlasíte, že informácie o registrácii, ktoré uvediete pre TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , budú presné, správne a aktualizované po celú dobu.

Súhlasíte s používaním Služby len na účely, ktoré sú povolené podľa:

, (A) Podmienok

, (B) Všetkých právnych predpisov, všeobecne prijatými pravidlami či pokynmi použiteľné v príslušných jurisdikciách (vrátane zákonov o prijatých a odoslaných údajov alebo softvéru na španielskom území, alebo iných príslušných krajín).

Súhlasíte, že nebudete pristupovať (alebo sa pokúšať pristupovať) k službám iným spôsobom ako cez rozhranie poskytnuté od TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , bez toho že by ste boli na to špeciálne oprávnený na základe osobitnej dohody s porlamemoriade.com S.L. .Súhlasí ste tým, že nebudete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by ovplyvňovala alebo narúšala chod Služieb (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k službám). Ak nemáte špeciálne povolenie na základe zmluvy podpísanej osobitne s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať alebo ďalej predávať služby na akýkoľvek účel.

Súhlasíte byť výhradne Vy zodpovedný (bez toho aby firma TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L . neniesla žiadnu zodpovednosť za Vás, alebo iných tretích strán) za akékoľvek porušenie svojich povinností podľa dohodnutých podmienok ako aj za PRÁVNE UPOZORNENIE A PODMIENKY POUŽITIA FIRMY TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. ,

• Súhlasíte s tým, že TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , (alebo licencie TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, SL). má plnú zodpovednosť, všetky práva a kontrolu nad službami, vrátane práv duševného vlastníctva obsiahnutý v Službách (bez ohľadu na to, či sú registrované tieto práva alebo nie, a kde na svete sú použiteľné). Ďalej uznávate, že Služby môžu obsahovať dôverné informácie poskytované TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L.

, a

a Vy ich nemôžete prezradiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu od TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , a tie, ktoré by mohli mať vplyv, po získaní ich súhlasu.

• Ak nesúhlasíte písomne ​​s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , žiadne

z ustanovení v Podmienkach vám neudelí právo používať obchodné názvy, ochranné známky,

služobné známky, logá, názvy domén alebo iné rozlišovacie znaky TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. ,

• Ak Vám bolo výslovne udelené právo používať niektoré z týchto atribútov značky na základe

písomnej zmluvy uzavretej s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,akceptujete

skutočnosť, že používanie týchto funkcií musí byť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, všetkými

príslušnými ustanoveniami Podmienok a pokynov pre používanie funkcií Google (Kalendár,

Dokumenty, atď) vo svojom súčasnom znení za všetkých okolností.

• Okrem obmedzenej licencie uvedenej v článku 11, TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , súhlasí s tým, že bude prijímať od Vás (alebo Vašich poskytovateľov licencií)

za týchto podmienok poskytovania služieb v súvislosti s obsahom, ktorý odošlete, zverejníte,

prenesiete alebo zobrazíte prostredníctvom Služieb, vrátane práv duševného vlastníctva, ktoré

vyplývajú z takého obsahu (či už sú tieto práva registrované alebo nie, a kdekoľvek na svete sú

použiteľné). V prípade ak nesúhlasíte písomne s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,

S.L. , budete zodpovedný za ochranu a vymáhanie týchto práv bez toho aby TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , bola povinná postupovať k tomuto vo vlastnom mene.

• Súhlasíte, že nebudete odstraňovať, skrývať ani meniť upozornenia vlastníckych práv (vrátane

varovania autorských práv a ochranných známok), ktoré sú zahrnuté v službách.

• Ak Vám TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , výlučne písomne ​​nepovolila

používanie služieb, nemôžete používať ochranné známky, servisné známky, obchodné mená alebo

logá spoločností alebo organizácií, ktoré môžu alebo majú spôsobiť neistotu vlastníka alebo

oprávneného užívateľa týchto známok, obchodných mien alebo loga.

XVIII. Bezpečnosť Vášho účtu a Vašich hesiel.

Budete zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesiel spojených s akýmkoľvek účtom a použitím na

prístup k službám.

V dôsledku toho súhlasíte, že ste výhradne Vy zodpovedný voči TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , s ohľadom na všetky aktivity v súvislosti s vaším účtom.

Ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie Vášho hesla alebo účtu, mali by ste okamžite informovať

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , cez hola@euotransfet.eu

XIX. Ochrana súkromia a osobných údajov.

Pre ďalšie informácie ohľadom postupov TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

o ochrane osobných údajov, konzultujte zásady ochrany osobných údajov TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , zhrnuté do hola@euotransfet.eu Táto politika opisuje,

ako TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , zaobchádza s osobnými údajmi a

chráni Vaše súkromie, keď používate služby.

Ste povinní používať svoje dáta v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov od TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

XX. Obsah služieb.

 Priznávate, že všetky informácie (ako napríklad dátové súbory, písaný text, počítačový softvér,

hudba, zvukové súbory alebo iné zvuky, fotografie, videá alebo obrázky), ku ktorým máte prístup

prostredníctvom používania služieb, sú výlučnou zodpovednosťou osoby, od ktorej takýto obsah

pochádza. Všetky vyššie uvedené informácie sú ďalej v texte označované ako “Obsah”.

 Obsah, ktorý Vám je prezentovaný ako súčasť služieb vrátane titulov bez obmedzenia, ktoré nie sú

limitované, reklamné oznámenia v službách a sponzorovaného Obsahu v rámci Služieb, môže byť

chránený právom duševného vlastníctva sponzorov alebo inzerentov, ktorí poskytujú obsah výhradne

pre TRANSPORTES INTERANCIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , (Alebo iné osoby alebo spoločnosti v

ich mene). Nemôžete meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené

diela z tohto Obsahu (buď úplne alebo čiastočne), len pokiaľ ste boli výslovne splnomocnený firmou

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo vlastníkmi menovaného obsahu, na

základe samostatnej zmluvy.

 TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , si vyhradzuje právo (ale nepreberá

žiadnu povinnosť) vopred vizualizovať, kontrolovať, označovať, filtrovať, upravovať, odmietať alebo

odstraňovať všetky alebo časť obsahu z akejkoľvek Služby. Pre určité služby, TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,môže poskytnúť nástroje na odfiltrovanie a odstránenie

obsahu materiálu sexuálneho charakteru. Medzi tieto nástroje patrí preferovaná konfigurácia. Okrem

toho existujú komerčne dostupné služby a softvér na obmedzenie prístupu k materiálu, ktorý

považujete za diskutabilný.

 Súhlasíte s výhradnou zodpovednosťou (bez toho aby firma TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, SL. musela niesť zodpovednosť za Vás a iné tretie strany) obsahu, ktorý vytvoríte,

prenesiete alebo zobrazíte pri používaní Služieb ako aj za následky Vašich činov (vrátane akejkoľvek

straty alebo škody, ktoré firme TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, SL. môžu

vzniknúť).

XXI. Vlastnícke práva.

V rámci týchto priebežných inovácií, súhlasíte a akceptujete, že TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , môže zastaviť (trvale alebo dočasne) poskytovanie Služieb (alebo

akýchkoľvek funkcií), ktoré sú ponúkané Vám alebo používateľom všeobecne, výhradnou voľbou od

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , bez predchádzajúceho upozornenia.

Môžete prestať používať služby a to kedykoľvek, bez toho aby ste boli povinný špecificky informovať

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

Súhlasíte s tým, že ak TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , zakáže prístup k

Vášmu účtu,

môžete stratiť prístup k službám, informáciám o vašom účte alebo súborom či inému obsahu

uloženého na Vašom účte.

Súhlasíte s tým, že TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , pravdepodobne nie je v

súčasnej dobe, stanový maximálny limit pre typ informácií, ktoré majú byť uložené prostredníctvom

Služieb alebo s ohľadom na používanie skladovacej kapacity pre poskytovanie akejkoľvek služby,

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S. L. , môže kedykoľvek nastaviť limity, podľa

vlastného uváženia.

XXII. Licencie.

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , Vám udeľuje licenciu osobnú, globálnu

oslobodenú od poplatkov, neprenosnú a vyhradenú pre používanie softvéru TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , ktorú máte k dispozícii ako súčasť služieb, ktoré sú

ponúkané (ďalej len “Softvér”). Táto licencia je len za účelom umožniť použitie a mať prospech zo

služieb poskytovaných firmou TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , ako je

povolené Podmienkami. Nesmiete kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať,

rozoberať ani snažiť sa zistiť zdrojový kód softvéru alebo jeho akúkoľvek časť (a nepovoľuje aby

ostatní realizovali takéto aktivity) ak to nie je výslovne povolené, alebo vyžadované zákonom, alebo

ak TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET SL , Vám dala výlučne písomne povolenie

​​vykonávať takéto akcie.

Ak Vám TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , dala svoj výlučne písomný súhlas,

nesmiete priradiť (alebo ďalej licencovať) Vaše práva na použitie softvéru, poskytnúť záruky na ne

ani prenášať akúkoľvek časť Vašich práv na využívanie softvéru.

XXIII. Obsah licencie.

Zachováte všetky autorské práva a iné práva, ktoré už majú vzťahu k obsahu, ktorý odošlete,

zverejníte alebo zobrazíte prostredníctvom služieb. Odoslaním, zverejnením alebo zobrazením

obsahu, udelíte pre TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,licenciu trvalú,

neodvolateľnú, globálnu, oslobodenú od poplatkov, nevyhradenú na reprodukovanie,

prispôsobovanie, upravovanie, prekladanie, publikovanie a distribúciu ľubovoľného obsahu, ktorú

odošlete, zverejníte alebo zobrazíte prostredníctvom služieb.

Táto licencia je len za účelom umožnenia pre TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,

S.L. , zobrazovať, šíriť a propagovať Služby a môže byť odvolaná pre určité Služby, ako je definované v

ďalších zmluvných podmienkach týchto Služieb.

Výslovne súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa práva firmy TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , aby takýto obsah bol poskytnutý ostatným spoločnostiam, organizáciám

alebo jednotlivcom, s ktorými TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. .,udržiava

vzťahy za účelom poskytovania syndikovaných služieb a používania takýchto obsahov v súvislosti

s príslušným ustanovením.

Uznávate a prijímate, že pri vykonávaní požadovaných technických krokov na poskytovanie služieb

užívateľom, firma TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , môže: (a) prenášať

alebo distribuovať svoj obsah cez rôzne verejné siete, sociálne siete alebo webové nástroje

digitálneho šírenia pomocou internetu a rôznych médií a: (b) vykonávať zmeny v obsahu, ktorý je

nevyhnutné prispôsobiť a vyhovieť technickým požiadavkám sietí, zariadení, služieb alebo nástrojov

pripojenia. Súhlasíte, že táto licencia povoľuje firme TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , vykonávať vyššie uvedené činnosti.

Potvrdzujete a zaručujete firme TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , ktorá je

vlastníkom všetkých práv a právomocí, ktoré sú potrebné na udelenie vyššie popísanej licencie.

XXIV. Aktualizácie softvéru.

Softvér, ktorý použite môže občas automaticky stiahnuť a nainštalovať aktualizácie od TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , Tieto aktualizácie sú určené k zlepšeniu a ďalšiemu

rozvoju Služieb a môžu zahŕňať opravy chýb, rozšírenie funkcií, nových softvérových modulov a úplne

nových verzií. Súhlasíte prijímať tieto aktualizácie (a povoľujete firme TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L .,ktorá ich poskytne) ako súčasť svojho používania Služieb.

XXV. Ukončenie zmluvného vzťahu.

Podmienky zostávajú v platnosti až kým Vy a TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,

S.L., vyriešite zmluvný vzťah v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami.

Ak chcete vyriešiť právnu zmluvu podpísanú s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,

S.L. , môžete tak urobiť prostredníctvom oznámenia TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , kedykoľvek. Je nutné zaslať písomnú výpoveď na adresu firmy TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , uvedenú v nadpise týchto podmienok.

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , môže ukončiť právnu zmluvu podpísanú s

Vami kedykoľvek, ak.:

(A) Ste porušili akékoľvek ustanovenie Podmienok (alebo ste konali spôsobom, ktorý jasne ukazuje,

že nemáte v úmysle vykonávať alebo nie ste schopný dodržiavať ustanovenia týchto podmienok)

PRÁVNE UPOZORNENIE A PODMIENKY POUŽITIA FIRMY TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. ,

(B) TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , je na to podľa platných právnych

predpisov požiadaná (napríklad Španielskou agentúrou pre ochranu údajov)

(C) partner, s ktorým TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , ponúka služby

ukončil svoj vzťah s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , alebo prestal ponúkať

služby;

(D) TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , plánuje prestať poskytovať Služby

používateľom v krajine, kde žijete, alebo kde používate službu ..;

(E) poskytovanie čiastočných Služieb zo strany TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,

S.L. , prestane byť komerčne životaschopné z úsudku TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET , S.L. , exkluzívne.

Žiadne z ustanovení v tomto článku nepostihnú práva TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , v súvislosti s poskytovaním služieb podľa § 4 Podmienok.

Rozlíšenie týchto podmienok, všetky zákonné práva, povinnosti a zodpovednosti , z ktorých Vy

a TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , máte prospech, ktoré boli predmetné

(alebo ktoré ste získali v priebehu času po dobu trvania týchto podmienok), alebo ktoré boli výlučne

formulované na dobu neurčitú, ostávajú nedotknuté týmto uznesením, a ustanovenia odseku 20.7 sa

naďalej uplatňujú na tieto práva, povinnosti a záväzky na dobu neurčitú.

XXVI. Zrieknutie sa záruk.

Služby sú poskytované “tak ako sú” a TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

a pridružené spoločnosti poskytnú povinnú záruku vo vzťahu k nim.

Osobitne TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,S.L., a jeho pridružené spoločnosti

a poskytovatelia licencií vyhlasujú a ručia že:

(A) Vaše používanie Služieb bude spĺňať stanovené požiadavky

(B) Vaše používanie Služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné či bezchybné, neberúc

zodpovednosť za prípadné zlyhanie mimo TRANSPORTES INTERNACIONALE EUROTRANSFRET, S.L. ,

a čo zahŕňa prerušenie našich služieb

(C) Informácie, ktoré ste získali prostredníctvom užívania Služieb budú presné alebo spoľahlivé

(D) chyby budú opravené v prevádzke alebo vo funkčnosti akéhokoľvek softvéru Vám poskytnutého

ako súčasť Služieb, splnením a to v rozsahu našich možností s bodom A.

Žiadna podmienka alebo záruka (vrátane akejkoľvek podmienky odvodenej z uspokojenia kvality ,

primeranej pre konkrétny účel alebo popis) sa nevzťahuje na služby s výnimkou prípadov výlučne

uvedených v Podmienkach.

Žiadne z ustanovení v týchto podmienkach neovplyvní zákonné práva, ktoré zodpovedajú za

všetkých okolností ako spotrebiteľ ktorý nemôže byť modifikovaný zmluvne, alebo od ktorých nie je

možné odstúpiť.

XXVII. Obmedzenie zodpovednosti.

Žiadne z ustanovení v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , za straty, ktoré nemôžu byť legálne

vylúčené alebo obmedzené platnými právnymi predpismi.

S výhradou všeobecného ustanovenia v bode 15.1 vyššie, TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S. L. , jej filiálky a pridružené spoločnosti a ani jej poskytovatelia licencií nenesú

zodpovednosť voči Vám pre,.:

(A) akékoľvek Vami vynaložené nepriame alebo vzniknuté straty, vrátane straty dát

(B) akékoľvek straty či škody v dôsledku Vami vzniknutej:

• kreditu, ktorý Vám bol udelený na úplnosť, presnosť alebo existenciu akejkoľvek reklamy alebo v

dôsledku akéhokoľvek vzťahu alebo transakcie medzi vami a inzerentom alebo sponzorom, ktorého

reklama sa zobrazuje na služby;

• akákoľvek zmena, ktorú TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , učiní v rámci

Služieb alebo akékoľvek trvalé alebo dočasné prerušenie poskytovania Služieb (alebo akýchkoľvek

funkcií);

• odstránenie, poškodenie alebo zlyhanie pri ukladaní obsahu a ďalšie komunikácie údajov

udržiavané alebo prenášané prostredníctvom využívania služieb.

• neposkytnutie správnych informácii o účte firme TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. .

• nedostatočným spravovaním bezpečného a dôverného hesla alebo informácií na účte. Obmedzenie

zodpovednosti firmou TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. voči Vám zahrnuté v

predchádzajúcom odseku 15.2 platí bez ohľadu na to, či TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , bola varovaná , alebo mala vedieť o možnosti takýchto strát.

XXVIII. Autorské práva a ochranné známky.

V súlade s vlastnou politikou, TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , bude

reagovať na oznámenie o údajnom porušení autorských práv v súlade s vnútroštátnymi predpismi

presadzovania práva na duševné vlastníctvo, ako je napríklad SGAE, a zruší účty recidivistov.

Informácie o tejto politike firmy TRANSPORTES INTERNCIONALES EUROTRANSFRET ,S.L., sú k

dispozícii na hola@euotransfet.eu

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , uplatňuje reklamačné konanie vo veci

ochranných známok s ohľadom na reklamnú činnosť firmy TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET , S.L. , u ktorej môžete požiadať o podrobnejšie informácie adresované na

hola@euotransfet.eu

XXIX. Reklama.

• Niektoré služby sú udržiavané s voľnými príjmami z publikovania a môžu zobrazovať reklamy a

propagácie. Tieto reklamy môžu byť zacielené na obsah informácií uložených v rámci Služieb, na

otázky vykonané prostredníctvom Služieb alebo iné informácie.

• Spôsob, režim a rozsah reklamy firmy TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , o

službách, ktoré môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

• Ako náhrada za právo na prístup a využívanie služieb, ktoré Vám TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , poskytne, Vy súhlasíte s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET,

S.L. , že môže zahŕňať takéto reklamy v rámci Služieb.

XXX. Iný obsah.

PRÁVNE UPOZORNENIE A PODMIENKY POUŽITIA TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. ,

• Služby môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky, obsahy či zdroje.

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,môže nemať kontrolu nad webovými

stránkami alebo zdrojmi poskytovanými inými spoločnosťami alebo osobami inými ako

TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

• Súhlasíte s tým ,že TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , nie je zodpovedná za

dostupnosť takýchto externých stránok či zdrojov a neschvaľuje akékoľvek reklamy, produktov alebo

iných materiálov dostupných prostredníctvom týchto webových stránok a zdrojov.

• Súhlasíte s tým, že TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , nenesie žiadnu

zodpovednosť za straty alebo poškodenia, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku dostupnosti týchto

externých stránok či zdrojov, alebo kredit, ktorý Vám bol udelený na integritu, presnosť alebo

existenciu akejkoľvek reklamy, produktov alebo iných materiálov k dispozícii prostredníctvom týchto

webových stránok a zdrojov.

XXXI. Zmeny Podmienok.

• TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , môže kedykoľvek zadať zmeny v

Univerzálnych zmluvných podmienkach alebo v dodatočných zmluvných podmienkach. Keď takéto

zmeny budú zavedené , TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. zahrnie novú kópiu

Univerzálnych zmluvných podmienok do hola@euotransfet.eu

• Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak budete používať Služby po dátume, ku ktorému sa

Univerzálne zmluvné podmienky alebo Dodatočné zmluvné podmienky zmenili, Vaše používanie

prestavujem Váš súhlas s aktualizovanými Univerzálnymi zmluvnými podmienkami alebo

s dodatočnými zmluvnými podmienkami.

XXXII. Všeobecné ustanovenia.

Niekedy počas používania Služieb, môžete využiť ďalšie služby alebo nákupy produktov poskytnuté

inými osobami alebo spoločnosťami. Vaše používanie týchto iných služieb, softvéru alebo tovaru

môže byť predmetom dodatočných podmienok, ktoré sa vzťahujú na Vás a spriaznené spoločnosti

alebo osoby. V tomto prípade Zmluvné podmienky neovplyvňujú Váš právny vzťah s týmito inými

spoločnosťami alebo jednotlivcami. Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami

a TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , riadi Vaše používanie Služieb (s

výnimkou takých služieb, ktoré Vám TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L .. )

poskytne pod inou samostatnou písomnou zmluvou medzi Vami a TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. , v súvislosti so Službami. Vy a TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET sa zhodujete, že TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , môže

zasielať oznámenia vrátane oznámení o zmenách Podmienok, e-mailom alebo poštou, vrátane

takýchto oznámení v službách. Ak TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

nevykonáva žiadne právo alebo opatrenie na nápravu stanovenú v Podmienkach (alebo na ktoré má

TRANSPORTES INTERNAIONALES EUROTRANSFRET, SL. benefit podľa platného zákona), súhlasíte

s tým , že to nebude považované za formálne vzdanie sa práv firmy TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET , SL , a že tieto práva alebo opravné prostriedky budú aj naďalej

asistovať firme TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , Ak príslušný súd zistí, že

akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné, bude toto ustanovenie z Podmienok

odstránené bez toho, aby to ovplyvnilo zostávajúce. Zostávajúce ustanovenia týchto podmienok

zostanú v platnosti vo všetkých ohľadoch. Súhlasíte a akceptujete, že každá spoločnosť v skupine,

ktorej  TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,je hlavná spoločnosť, bude

príjemcom tretích strán Podmienok, a že menované spoločnosti majú právo priamo vykonávať

akékoľvek ustanovenie Podmienok, ktoré udeľujú benefit (alebo práva v prospech). Okrem týchto

spoločností, žiadna iná osoba alebo spoločnosť, sa nepovažuje oprávnenou treťou stranou týchto

Podmienok.

XXXIII. Jurisdikcie.

Podmienky a ich vzťah s TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , za podmienok,

ktoré sa riadia zákonmi Španielska. Vy a TRANSPORTES INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. ,

akceptujete predložiť výlučne do právomoci súdov Španielska k vyriešeniu akejkoľvek právnej

záležitosti vyplývajúcej z Podmienok. Bez ohľadu na uvedené, akceptujete, že TRANSPORTES

INTERNACIONALES EUROTRANSFRET, S.L. , môže požiadať o prijatie preventívnych opatrení (alebo

iných ekvivalentných opatrení bezodkladného, naliehavého charakteru) v akejkoľvek jurisdikcii.

Navyše, táto zmluva sa riadi vo všetkých jej účinkoch podľa španielskeho práva, a to konkrétne na

súdoch mesta Alicante. Užívateľ a / alebo klient sa výslovne zrieka príslušnosti, ktoré by mohli

zodpovedať, a podlieha právomoci súdov mesta Alicante, na urovnávanie všetkých sporov alebo

otázok, ktoré môžu vzniknúť počas záväzného vzťahu alebo po jeho ukončení.

PRÁVNE UPOZORNENIE A PODMIENKY POUŽITIA FIRMY TRANSPORTES INTERNACIONALES

EUROTRANSFRET, S.L. ,

 

 

Transporte internacional por carretera Francia y Europa

Transporte internacional por carretera Francia y Europa