Záväzok poskytnúť čo najlepšie služby pre našich zákazníkov nás zvažuje vyvíjať kvalitné nástroje, ktoré

kontrolujú každú fázu nákladnej dopravy.

Logistica y calidad
Snažíme sa o neustále zlepšovanie, najmä v nasledujúcich oblastiach:

 

a) Technológie vozidiel a administratívne procesy riadenia

Preprava tovaru po ceste

Obnovená flotila cestnej prepravy tovaru

 

 

 

 

Transporte de mercancia por carretera

b) Podmienky zamestnávania vodičov

 

Código de barras, logística y distribución

 

c) Kontrola tovaru počas prepravy

Logistica conectada por tracking

Logistika spojená cez tracking

 

d) Odborné vzdelávanie (Spolupráca s centrami vzdelávania)

Logística del trasnporte y formación continuada

Logistika prepravy a priebežné vzdelávanie

 

 

Gyors kapcsolat:

Transporte internacional por carretera Francia y Europa