Transporte y logistica globales

Vývoj našej spoločnosti od svojho vzniku k dnešnému dňu bola poznamenaná stabilným rastom. V súčasnosti disponujeme novými nástrojmi na sledovanie vozového parku, rovnako ako aj konkurenčnými  cenami a termínmi  a to všetko vďaka loajalite našich zákazníkov a partnerov.

Logistica europea cargas y paquetería

Európska logistika nakládky a zberná služba

 

Mundo logistica Europea. Cargas y paquetería

Logistika- nakládky, zberná služba v Európe

 

European union logistica Cargas

Európska únia, logistika, nakládky

 

Código de barras, logística y distribución

Čiarový kód, logistika a distribúcia